• 22 հունիս, 2024
   Աշնան դեմ - Աթաբեկ Խնկոյան

  Աշնան դեմ - Աթաբեկ Խնկոյան

  Կապուտակ երկինք, լուսեղեն կամար,
  Ամպերը մալանչ ու ճերմակ մարմար…
  Հավքերը երամ՝ տարագիր, չըվող,
  Վերջին հրաժեշտի կարոտը երգող...
  Ոսկեհուռ շողեր, դողդող հուրհուրան,
  Ոսկեթել շըղարշ ջըրերի վրան...
  Գետի կոհակներ մանրիկ օղերով,
  Ողողած, ցողած դալուկ շողերով...
  Դաշտերը գունատ, հերկերը սև - սև,
  Եվ անտառն անխոս, ծառը անտերև...

  Չորս եղանակ - Աթաբեկ Խնկոյան

  Չորս եղանակ - Աթաբեկ Խնկոյան

  Նախորդը

  Եղևնի - Աթաբեկ Խնկոյան

  Եղևնի - Աթաբեկ Խնկոյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել