• 14 հունիս, 2024
   Վատ ընկեր - Խնկո Ապեր

  Վատ ընկեր - Խնկո Ապեր

  Մի անգամ Առյուծ արքան

  Մռնչում էր կողի ցավից:

  Գազանները ամեն կողմից

  Եկան հիվանդ արքային տես:

  Բայց մեջները չկար աղվես:

  Էնտեղ մեկն էլ, մի պառավ գել

  Ասավ. – Արքա, ախր ի՞նչ կա,

  Որ աղվեսը` հաճուճ-մաճուճ

  Թիզ ու կեսը,

  Քեզ չի հարգել ու չի եկել:

  Արքան գոռաց, թե.

  - Հա՜, թռեք, էն ըմբոստին

  Մոտս բերեք:

  Հինգ-վեց գազան

  Ելան, հասան,

  Էն աղվեսին մի կերպ գտան

  Պատճառն ասին, բերին ատյան:

  Արքան գոռաց.

  - Ո՞ւր ես, մեռա՜ծ...

  - Ասեմ ձեռաց, - Աղվեսն ասաց.

  - Տեր վեհափառ, խնդիրս առ,

  Որ լսեցի` դու հիվանդ ես,

  Էլ ինչ ասեմ, ինձ հո գիտե՞ս,

  Ինչպես գլխիս կրակ վառած,

  Եվ պատանս էլ թևիս առած՝

  Հա էստեղը,

  Հա էնտեղը,

  Վերջը գտա ցավիդ դեղը:

  Գայլի մորթին արա մուշտակ,

  Միսը` եփի, խմի տաք-տաք:

  Քրտնեց կողը, կանդնի դողը:

  Մեջտեղ գնաց զրպարտողը:

   

  -------------------------- Բացատրական բառեր. ԱՏՅԱՆ - ժողովատեղի, նիստ, դատարան ՊԱՏԱՆ - վիրակապ, պատանք, դիակը փաթաթելու սպիտակ սավան ԶՐՊԱՐՏՈՂ - մեկի վրա սուտ մեղադրանքներ բարդողը

  Մոխրոտը

  Մոխրոտը

  Նախորդը

  Ճպուռն ու մրջյունը - Խնկո Ապեր

  Ճպուռն ու մրջյունը - Խնկո Ապեր

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել