• 22 հունիս, 2024
   Ճպուռն ու մրջյունը - Խնկո Ապեր

  Ճպուռն ու մրջյունը - Խնկո Ապեր

  Թըռի-վռի մի ճպուռ,

  Ողջ ամառը շուռումուռ

  Երգեց, ճռաց, Ճըռճըռաց:

  Մին էլ ըհը, ձմեռը

  Փռեց իրա թևերը,

  Բացեց գորգը սպիտակ,

  Դաշտերն առավ ձյունի տակ:

   

  Անցան պայծառ օրերը,

  Էլ ո՞րն ասեմ, էլ որը,

  Երբ ամեն մի թփի տակ,

  Թե սեղան կար, թե օթյակ:

  Եկան օրեր ցրտաշունչ,

  Ճպուռն ընկավ լուռումունջ.

  Քաղցած փորին էլ ի՞նչ երգ,

  Ցուրտը տարավ ոտ ու ձեռք:

  Զընգր-զընգըր դողալով,

  Ծանր-ծանր սողալով,

  Նա մրջյունին ասում էր,

  Գլխիդ մատաղ, սանամեր,

  Մի ճար արա, շունչ առնեմ,

  Ցրտից, սովից չմեռնեմ.

  Կերակրիր, տաքացրու,

  Մինչև գարուն ապրեցրու:

  Ի՞նչ խաբար է, սանիկս,

  Զարմանում եմ, ջանիկս.

  Չաշխատեցի՞ր ամառը,

  Ասա, ի՞նչ էր պատճառը:

  Էդպես բանի, սանամեր,

  Էլ ժամանակ ո՞վ ուներ,

  Էն խոտերում բուրավետ

  Երգում էինք մերոնց հետ

  Ուրեմն` դո՞ւ:

  - Այո, ես…

  Ողջ ամառը դեն ու դես

  Երգում էի մշտապես:

  - Երգո՞ւմ էիր, շատ բարի

  Այժմ էլ բռնի վեր-վերի,

  Քամին ծափ տա` դու պարի:

  Խնկո Ապեր

  Բալես ունի հնդու-մաթա

  Բալես ունի հնդու-մաթա

  Նախորդը

  Գայլն ու գառը - Խնկո Ապեր

  Գայլն ու գառը - Խնկո Ապեր

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել