• 22 հուլիս, 2024
   Մայրիկիս - Ավետիք Իսահակյան

  Մայրիկիս - Ավետիք Իսահակյան

  Հայրենիքես հեռացել եմ,
  Խեղճ պանդուխտ եմ, տուն չունիմ,
  Ազիզ մորես բաժանվել եմ,
  Տըխուր-տըրտում, քուն չունիմ:

  Սարեն կուգաք, նխշուն հավքե՛ր,
  Ա՜խ, իմ մորըս տեսել չե՞ք.
  Ծովեն կուգաք, մարմանդ հովե՜ր,
  Ախըր բարև բերել չե՞ք:

  Հավք ու հովեր եկան կշտիս,
  Անձեն դիպան ու անցան.
  Պապակ - սըրտիս, փափագ - սըրտիս
  Անխոս դիպան ու անցա՜ն:

  Ա՜խ, քո տեսքին, անուշ լեզվին
  Կարոտցել եմ, մայրի՛կ ջան.
  Երնե՜կ, երնե՜կ, երազ լինիմ,
  Թըռնիմ մոտըդ, մայրի՛կ ջան:

  Երբ քունըդ գա, լուռ գիշերով
  Հոգիդ գըրկեմ, համբույր տամ.
  Սըրտիդ կըպնիմ վառ կարոտով,
  Լա՛մ ու խընդա՛մ, մայրի՛կ ջան...

  Ա՜խ, մեր սիրտը լիքը դարդ, ցավ - Ավետիք Իսահակյան

  Ա՜խ, մեր սիրտը լիքը դարդ, ցավ - Ավետիք Իսահակյան

  Նախորդը

  Ալագյազի Մանիներ - Ավետիք Իսահակյան

  Ալագյազի Մանիներ - Ավետիք Իսահակյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել