• 22 հունիս, 2024
   Գետակը, Հովհաննես Թումանյան

  Գետակը, Հովհաննես Թումանյան

  - Ո՞ւր ես վազում
  Այդպես արագ,
  Ա՜յ դու կայտառ,
  Սիրուն գետակ.
  Կանգ առ, խաղանք
  Էս ծառի տակ։

  «Չէ՛, փոքրիկըս,
  Գնամ պիտի.
  Տես ջաղացը
  Գյուղի մոտի.
  Պետք է ուժ տամ,
  Որ պըտըտի։

  Ցածն էլ հովտում
  Անուշահոտ
  Ինձ են մնում
  Ծաղիկ ու խոտ,
  Հոգնած-ծարավ
  Տավարն ու հոտ։

  Սառն աղբյուրը
  Բարձըր սարի
  Դրանց համար
  Է ինձ տալի
  Իր զով ջուրը
  Կըլկըլալի։

  Իսկ կամուրջի
  Տակն էլ որ կա,
  Կա լվացքը
  Պառավ կընկա,
  Պետք է լվամ
  Քանի լույս կա։

  Դե՜, տեսնո՞ւմ ես,
  Մնա՛ս բարով,
  Ճամփաս ցանած
  Հազար գործով,
  Դադար չունեմ
  Ես մինչև ծով»։

  1908

  Փարվանա, Հովհաննես Թումանյան

  Փարվանա, Հովհաննես Թումանյան

  Նախորդը

  Գառնիկ ախպեր, Հովհաննես Թումանյան

  Գառնիկ ախպեր, Հովհաննես Թումանյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել