• 18 հունիս, 2024
   Կուզիմ Նենի, Նարե Գևորգյան

  Կուզիմ Նենի, Նարե Գևորգյան

  Աաքագե էրթա չի Թաքիդում փէրէվաձ ա
  (արեգակը չի գնում կարծում եմ խավարել է )

  Իսա ինբէս աշխար ա Էմմէն դաղ խարէվաձ ա
  (այսինչպիսի աշխարհ է ամեն տեղ խառնված է)

  Էրգինքէ Էլլուշ քուզիմ Աստըղէ փէրնուշ քուզիմ
  (երկինք բարձրանալ եմ ուզում, աստղ բռնել եմուզում)

  Լուսնիկային մեշնան հեդ քէզի փութ էնուշ քուզիմ
  (Լուսնի միջից քեզ նայել եմուզում)

  Նէննի նէննի աման աման Ձէվաղնէցան փադ այի
  (ծիվաղենուց վառելափայտ պատրաստեցի)

  Նէննի Նէննի յար շալագէ թէնէլ չկարցի
  (շալակը դնել չկարողացա)

  Նէննի նէննի աման աման օնդէր իսա աշխըրիս
  (այս անտեր աշխարհում )

  նէննի նէննի յար Հազ աի առնուլ չկարցի
  (սիրեցի առնել չկարողացա)

  Նէննի նէննի աման աման Յէս էրթօղ ում էրթօղում
  (գնալու եմ գնալու եմ)

  Նէննինէննի յար Գավուրէ նէն օսնօղ ում
  (Գյավուրների երկրից այն կողմ եմ անցնելու)

  Նէննի նէննի աման աման Դա քեզի թա առնօն օչ
  (տղա եթե քեզ չառնեմ)

  Նէննի նէննի յար Յես ինձի ձօվը ցքօղ ում
  (ես ինձ ծովն եմ գցելու)

  Երթուշ քուզիմ իսթի հեդ Այե հէդրա էրթաք մեք
  (ուզում եմ գնալ այստեղից ,արի միասին գնան քմենք)

  Մեդօղում աշխարսիվա Լուսնիկա էլլօղ ուք մէք
  (մութ աշխարհիս վրա լուսին ենք մենք լինելու)

  Կարէն Հայրապետեան - Ինչ լինում է՝ թող լինի

  Կարէն Հայրապետեան - Ինչ լինում է՝ թող լինի

  Նախորդը

  Արփի Ալտո - «Bésame Mucho» (քավեր)

  Արփի Ալտո - «Bésame Mucho» (քավեր)

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել