• 14 հուլիս, 2024
   Գարուն - Խնկո Ապեր

  Գարուն - Խնկո Ապեր

  Զուգված, զարդարված
  Թավիշ կանաչով,
  Ցոլում է դաշտը
  Ոսկե ճաճանչով:

   

  Սիրուն մայիսը
  Գոհար է մաղել,
  Ծաղկանց թերթերը
  Շողել ու շաղել:

   

  Հազար տեսակի
  Թռչուն է երգում.
  Ալ - կանաչ դաշտը
  Զընգում, զրընգում:

  Գիշեր - Աթաբեկ Խնկոյան

  Գիշեր - Աթաբեկ Խնկոյան

  Նախորդը

  Ծիածան - Աթաբեկ Խնկոյան

  Ծիածան - Աթաբեկ Խնկոյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել