• 22 հունիս, 2024
   Ամառվա գիշերը գյուղում

  Ամառվա գիշերը գյուղում

  Լուսընկա գիշեր,

  Երկինքը պայծառ,

  Անհամար աստղեր

  Ցոլցըլում են վառ: ,

   

  Քընած է արդեն

  Հովտում ողջ գյուղը,

  Մըթնած ու լուռ է

  Գյուղացու հյուղը: ,

   

  Հոգնած գյուղական

  Ընտանիքն ահա

  Սրահում, կալում,

  Կամ կըտրի վըրա: ,

   

  Երկընքի դիմաց

  Գըրկված են քընած,

  Վերևիցն, ասես,

  Ժըպտում է աստված:

  1887, Հովհաննես Թումանյան

  Մխիթար Գոշ` առակներ 21-33

  Մխիթար Գոշ` առակներ 21-33

  Նախորդը

  Գարու հաշիվը - Վարդան Այգեկցի

  Գարու հաշիվը - Վարդան Այգեկցի

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել