• 14 հուլիս, 2024
   Ով ալարի, ոչ դալարի - Աթաբեկ Խնկոյան

  Ով ալարի, ոչ դալարի - Աթաբեկ Խնկոյան

  Ժամանակով
  Ազգով - տակով,
  Տնով - տեղով,
  Ամբողջ ցեղով
  Կատուներն են
  Մկան որսկան:
  Բայց էս կատուն,
  Էս մեկն էսքան
  Մրսկա՞ն, սսկա՞ն,
  Ճպռո՞տ, քնկո՞տ,
  Ծո՞ւյլ, ալարկո՞տ:
  Չեմ բամբասում,
  Մուկ չի որսում,
  Դե համբերեք,
  Գիշեր - ցերեկ
  Խոնավ հողին
  Ընկած կողին,
  Աչքերն ընդհուպ,
  Երկուսն էլ խուփ՝
  Հա մռռում է, վերջում փնչում,
  Լոկ բեղերն են վեր - վար թռչում:
  Եվ մկները թաթիկ - տոտիկ
  Պարում, երգում պոչին մոտիկ.
  - Ա՛յ բրդոտիկ,
  Բրդոտիկ,
  Քնած հորթիկ,
  Մի մեզ մտիկ,
  Գանք քեզ մոտիկ,
  Վերցնենք ոտիկ,
  Հագցնենք վարտիք,
  Կպցնենք գոտիկ,
  Ա՜յ խորոտիկ,
  Խորոտիկ:
  Դնչից հեռու՝ չորս - հինգ մատ,
  Դրին թասով լիքը կաթ:
  Քիթը կաթի հոտն առավ,
  Ասա՝ ծույլը ետ դառա՞վ,
  Որ կաթիցը կում անի,
  Անուշ, անուշ խում անի:
  Չէ՜ , արևը գիտենա,
  Նա ուզում է՝
  Թասն իր դնչին մոտենա:
  Ալարկոտը չգիտի՝
  Չաշխատողը չի ուտի:
  Ով ալարի,
  Ոչ դալարի:

   

  Կարիճն ու գորտը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Կարիճն ու գորտը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Նախորդը

  Կապիկն ու հայելին - Աթաբեկ Խնկոյան

  Կապիկն ու հայելին - Աթաբեկ Խնկոյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել