• 22 հունիս, 2024
   Քամին ու մարագը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Քամին ու մարագը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Քամին վազեց
  Արագ, արագ,
  Կանգնեց, կանչեց.
  - Մարա՜գ, մարա՜գ,
  Հո՜ գիտե՞ս ինչ
  Ուժի տեր եմ,
  Դուռդ լայն բաց,
  Դարման բերեմ:
  Մարագը թե՝
  - Գնա բանիդ,
  Ես կարոտ չեմ
  Քո դարմանիդ,
  Քո դարմանը
  Թող քեզ լինեի,
  Իմ դարմանը
  Դու մի տանի:

  Հիվանդ եղջերուն - Աթաբեկ Խնկոյան

  Հիվանդ եղջերուն - Աթաբեկ Խնկոյան

  Նախորդը

  Ամպն ու սարը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Ամպն ու սարը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել