• 22 հունիս, 2024
   Իտալացի աղջկա երգը - Միքայել Նալբանդյան

  Իտալացի աղջկա երգը - Միքայել Նալբանդյան

  1859 թվականից

  «Մեր հայրենիք, թշվառ, անտեր,
  Մեր թշնամուց ոտնակոխ,
  Յուր որդիքը արդ գանչում է
  Հանել յուր վրեժ, քեն ու ոխ:

   

  Մեր հայրենիք շղթաներով
  Այսքան տարի կապկապած,
  Յուր քաջ որդոց սուրբ արյունով
  Պիտի լինի ազատված:

   

  Ահա՛, եղբայր, քեզ մի դրոշ,
  Որ իմ ձեռքով գործեցի,
  Գիշերները ես քուն չեղա,
  Արտասուքով լվացի։

   

  Նայի՛ր նորան, երեք գունով,
  Նվիրական մեր նշան,
  Թո՛ղ փողփողի թշնամու դեմ,
  Թո՛ղ կործանվի Ավստրիան:

   

  Ինչքան կին մարդ, մի թույլ էակ,
  Պատերազմի գործերում
  Կարե օգնել յուր եղբորը,
  Զանց չարեցի քո սիրուն:

   

  Ահա՛ իմ գործ, ահա՛ դրոշ,
  Շուտ ձի հեծի՛ր քաջի պես,
  Գնա՛ փրկել մեր հայրենիք,
  Պատերազմի վառ հանդես»:

   

  Ամենայն տեղ մահը մի է,
  Մարդ մի անգամ պիտ մեռնե.
  Բայց երանի՜, որ յուր ազգի
  Ազատության կըզոհվի:

   

  Գնա՛, եղբայր, աստված քեզ հույս,
  Ազգի սերը քաջալեր,
  Գնա՛, թեև չեմ կարող գալ,
  Բայց իմ հոգին քեզ ընկեր:

   

  Գնա՛ մեռիր դու քաջի պես,
  Թող չտեսնե թշնամին
  Քո թիկունքը, թող նա չասե
  Թե վատ է իտալացին:

   

  Ասաց. տվեց օրիորդը
  Յուր եղբորը մի դրոշ,
  Մետաքսից էր, ազնիվ գործած,
  Ուր երեք գույն կան որոշ:

   

  Եղբայրն առավ և ողջունեց
  Յուր սիրական քնքուշ քույր,
  Առավ զենքը, սուր, հրացան,
  Հեծավ յուր ձին սևաթույր:

   

  - Քույրի՜կ,- գանչեց քաջ պատանին,-
  Մնա՛ս բարյավ, սիրական,
  Այս դրոշակին պիտի նայի
  Ամբողջ բանակ իտալյան:

   

  Նա սո՛ւրբ է ինձ, երբ մկրտված
  Արտասուքով ու կնքած,
  Դու հանձնեցիր ինձ հիշատակ,
  Հայրենիքի նվիրված:

   

  Թե մեռանիմ, դու մի՛ սգար,
  Իմացի՛ր որ տարեցի
  Դեպի մահու արքայություն
  Իմ հետ քանի թշնամի:-

   

  Ասաց. վազեց դեպի հանդես
  Ավստրիացոց հանդիման,
  Յուր արյունով գնել հավերժ
  Ազատություն իտալյան:

   

  Ո՛հ, իմ սիրտը կտրատվում է
  Տեսանելով այսպես սեր
  Դեպի թշվառ մի հայրենիք,
  Որ ոտնակոխ եղած էր:

   

  Սորա կեսը, կեսի կեսը,
  Գեթ երևեր մեր ազգում.
  Բայց մեր կանայք... ո՜ւր Եղիշե,
  Ո՜ւր մեր տիկնայք փափկասուն:

   

  Ո՛հ... արտասուք ինձ խեղդում են,
  Այլ չեմ կարող բան խոսել.
  Չէ՛... թշվառ չէ Իտալիան,
  Եթե կանայք այսպես են:

  Մանկության օրեր - Միքայել Նալբանդյան

  Մանկության օրեր - Միքայել Նալբանդյան

  Նախորդը

  Ապոլլոնին - Միքայել Նալբանդյան

  Ապոլլոնին - Միքայել Նալբանդյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել