• 13 հունիս, 2024
   Արևն իջավ սարի գըլուխն

  Արևն իջավ սարի գըլուխն

  Արևն իջավ սարի գըլուխն,

  Դար ու դաշտում լույս չըկա:

  Հավք ու թռչուն մըտավ խոր քուն,

  Ա՜խ, ինձ համար քուն չըկա:  

   

  Լուսնյակն ընկավ երթկից ներս

  Կըշեռքն ելավ երկընքում,

  Զով հովերն էլ մըթընշողես

  Աստղերի հետ են զըրցում:  

   

  Սիրո՛ւն աստղե՜ր, անուշ հովե՜ր,

  Յարըս ու՞ր է՝ էս գիշեր.

  Պարզ երկընքի նըխշուն աչե՛ր,

  Յարիս տեսա՞ք էս գիշեր:  

   

  Լույսը բացվավ, դուռը բացվավ,

  Ամպ ու զամպ է,- թոն կուգա.

  Ալ ձին եկավ, անտեր եկավ,

  Ա՜խ, յարս ու՞ր է, տուն չի գա…. .

  Ամեն գիշեր իմ պարտեզում

  Ամեն գիշեր իմ պարտեզում

  Նախորդը

  Բալես ունի հնդու-մաթա

  Բալես ունի հնդու-մաթա

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել