• 17 հուլիս, 2024
   Սարդարապատ

  Սարդարապատ

  Երբ չի մնում ելք ու ճար,
  Խենթերն են գտնում հնար,
  Այսպես ծագեց, արեգակեց
  Սարդարապատի մարտը մեծ:
  Զանգեր, ղողանջեք,
  Սրբազան քաջերին կանչեք
  Այս արդար պատից:
  Սերունդներ, դուք ձեզ ճանաչեք
  Սարդարապատից:
  Ավարայրից ջանք առանք,
  Այստեղ մի պահ կանգ առանք,
  Որ շունչ առած շունչներս տանք
  Սարդարապատի պատի տակ:
  Բայց մենք չընկանք, մենք միշտ կանք,
  Մենք չհանգանք՝ դեռ կգանք,
  Երբ տան զանգը, ահազանգը,
  Որ մեր հոգու պարտքը տանք:
   
  Տերևաթափ, Հովհաննես Թումանյան

  Տերևաթափ, Հովհաննես Թումանյան

  Նախորդը

  Մեկնաբանել