• 14 հուլիս, 2024
   Բզեզ - Աթաբեկ Խկնոյան

  Բզեզ - Աթաբեկ Խկնոյան

  Բը՜զ, բը՜զ, բըզբըզան,
  Բզեզն եկավ տըզտզան,
  Եկավ - ընկավ թակարդը,
  Նրան բռնեց չար սարդը:

  Մաստանը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Մաստանը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Նախորդը

  Մի էծ ունեմ - Աթաբեկ Խնկոյան

  Մի էծ ունեմ - Աթաբեկ Խնկոյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել